นักเรียนได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่16

Category: มุมเกียรติยศ
Published: Tuesday, 16 April 2019 10:58
Written by Super User
Hits: 730

นางสาวสิริกันยา ธุวะชาวสวน

นักเรียนชั้นม.5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ได้รับเหรียญทองแดง

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่16
The 16th Thailand Biology Olympic

ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2562
ณ ธรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์