• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

July 28, 2014 347

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2557

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศชี้แจงรายละเอียดเรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
June 08, 2014 261

เชิญเที่ยวงาน "ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่" สุพรรณบุรี

ขอเชิญเที่ยวงานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2557 ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี…
June 07, 2014 361

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 และ ค่าย 2ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน 9 โรงเรียน…
June 07, 2014 325

สทศ.ประกาศมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

สทศ.ประกาศมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ย O-NET ทุกวิชารวมสูงสุด 3 ปีซ้อน (ระหว่างปีการศึกษา 2552-2554)…

ข่าวการประกวดแข่งขันต่างๆ

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8

August 18, 2014
บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญชวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมส่งผลงานออกแบบเสื้อแข่งกีฬาในโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12

August 04, 2014
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กำหนดจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11…

ขอเชิญเยาวชนไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ "World Children's Picture Contest "

July 28, 2014
องค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของญี่ปุ่น (IE-NO-HIKARI Association) เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 6 -15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ " World Children's…

การแข่งขันวาดภาพ Canson Painting Contest 2014 หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"

July 28, 2014
HHK Intertrade ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั้่วไปสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ Canson Painting Contest 2014 หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ :…

ข่าวการศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ...
18 Aug 2014 07:16 - Super Userมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโค [ ... ]

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์...
08 Jun 2014 13:32 - Super Userม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ซึ่ง เป [ ... ]