• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

June 07, 2014 561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 และ ค่าย 2ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน 9 โรงเรียน…
June 07, 2014 601

สทศ.ประกาศมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

สทศ.ประกาศมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ย O-NET ทุกวิชารวมสูงสุด 3 ปีซ้อน (ระหว่างปีการศึกษา 2552-2554)…

ข่าวการประกวดแข่งขันต่างๆ

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12

August 04, 2014
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กำหนดจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11…

โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

June 08, 2014
บริษัท นานมี จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9…

Egyptian National Center for Child's Culture เชิญชวนเด็กไทยเข้าร่วมการประกวด 3 รายการ

June 08, 2014
สถานเอกอัครราชทูตสาธาณอาหรับรัฐอียิปต์ประจำประเทศไทย หรือ Egyptian National Center for Child's Culture ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดใน 3 รายการ…

ข่าวการศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ...
18 Aug 2014 07:16 - Super Userมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทโค [ ... ]