• icils 2013.jpg
  • IMG_1293 edit.jpg
  • onetaward.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

January 18, 2015 887

มท1. เปิดตัว 17 โครงการของขวัญปีใหม่ มหาดไทยมอบให้ประชาชน ภายใต้แนวคิด "มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุข ทั่วไทย"

ตามที่รัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็น“ของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน”…
January 08, 2015 1514

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ปีการศึกษา 2557

ศูนย์ โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมโอลิมปิก วิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2557…
October 28, 2014 1872

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปี 2557

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2557…
June 07, 2014 2004

สทศ.ประกาศมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

สทศ.ประกาศมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ย O-NET ทุกวิชารวมสูงสุด 3 ปีซ้อน (ระหว่างปีการศึกษา 2552-2554)…

ข่าวการประกวดแข่งขันต่างๆ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประกวดประชันกลอนสด ครั้งที่ 25 ภายใต้หัวข้อ “แก้วกวีศรีสยาม”

June 08, 2015
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะจัดประกวดประชันกลอนสด ครั้งที่ 25 ภายใต้หัวข้อ “แก้วกวีศรีสยาม” ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน…

การประกวด PTT Comic Contest ปี 5 ตอน "Energy Eureka!" พลังงานท้าทดลอง

June 07, 2015
บริษัท ปตท จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา เเละบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด PTT Comic Contest ปี 5 ตอน "Energy Eureka!"…

โครงการประกวดภาพถ่าย โดย บริษัทฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด

June 06, 2015
บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน จัดโครงการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย)…

ข่าวการศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา

การสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2016
07 Jun 2015 08:18 - Super User

SEA 2016 (รุ่น 8) SEA กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียน [ ... ]