• .

  • .

  • .

  • .

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

October 18, 2017 5465

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2561

การรับนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4…
May 23, 2017 1815

การกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานและการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานและการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
March 06, 2017 1480

ประกาศผลการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศผลการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
February 16, 2017 1468

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
January 20, 2017 940

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน 2017 National Public Speaking Competition

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน 2017 National Public Speaking Competition จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 64 คน

ข่าวการศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา

สถาบันอาศรมศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบันฑิต และโครงการทุนการศึกษา ประจำปี 2560...
22 Jul 2016 02:33 - Super User

สถาบันอาศรมศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบันฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และมอบทุนการศึกษานักเรีย [ ... ]