• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

June 08, 2014 100

เชิญเที่ยวงาน "ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่" สุพรรณบุรี

ขอเชิญเที่ยวงานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2557 ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี…
June 07, 2014 161

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 และ ค่าย 2ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน 9 โรงเรียน…
June 07, 2014 142

สทศ.ประกาศมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

สทศ.ประกาศมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ย O-NET ทุกวิชารวมสูงสุด 3 ปีซ้อน (ระหว่างปีการศึกษา 2552-2554)…

ข่าวการประกวดแข่งขันต่างๆ

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชวิชาการ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร

June 30, 2014
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการสัปดาห์เภสัชวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 และโครงการค่ายหมอยา ปีการศึกษา 2557…

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 9

June 30, 2014
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 9 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมประลองความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ…

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ KMITL INNOVATIVE AWARDS ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

June 23, 2014
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัด โครงการ KMITL INNOVATIVE AWARDS ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด…

แข่งขันชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย”

June 12, 2014
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 43 ภายใต้กิจกรรม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ…

ข่าวการศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา

ม.ศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2558...
30 Jun 2014 08:48 - Super Userม.ศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาส [ ... ]

สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2015 (รุ่น 7)
12 Jun 2014 06:41 - Super User

SEA กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยใ [ ... ]

Other Articles