• .

  • .

  • .

  • .

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

April 17, 2018 165

ช่วยกันโหวต ศิษย์เก่าชาวสาธิตฯ

ชาวสาธิตฯช่วยกันโหวต ให้กับ นายภาสกร จันทร์ฉาย ผู้เข้าแข่งขัน FameLab Thailand 2018 ด้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง 28 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น.…
October 18, 2017 7146

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2561

การรับนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4…
May 23, 2017 2399

การกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานและการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานและการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
March 06, 2017 1867

ประกาศผลการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศผลการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ข่าวการศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา

สถาบันอาศรมศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบันฑิต และโครงการทุนการศึกษา ประจำปี 2560...
22 Jul 2016 02:33 - Super User

สถาบันอาศรมศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบันฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และมอบทุนการศึกษานักเรีย [ ... ]