• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

July 28, 2014 2

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2557

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศชี้แจงรายละเอียดเรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
July 28, 2014 2

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร…
July 28, 2014 1

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ "Sharing Thai Culture with ASEAN"

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านการจัดนิทรรศการ…
June 08, 2014 115

เชิญเที่ยวงาน "ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่" สุพรรณบุรี

ขอเชิญเที่ยวงานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2557 ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี…

ข่าวการประกวดแข่งขันต่างๆ

โครงการ “อักษราวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2557 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

July 28, 2014
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัด โครงการ “อักษราวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรม นิทรรศการและการจัดแสดงจากภาควิชาต่างๆ…

ขอเชิญเยาวชนไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ "World Children's Picture Contest "

July 28, 2014
องค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของญี่ปุ่น (IE-NO-HIKARI Association) เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 6 -15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ " World Children's…

การแข่งขันวาดภาพ Canson Painting Contest 2014 หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"

July 28, 2014
HHK Intertrade ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั้่วไปสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ Canson Painting Contest 2014 หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ :…

Young Science Writer 2014 ประกวดนักเขียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

July 28, 2014
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) บอกเล่าความคิดในรูปแบบวารสารวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ…
Jun 30, 2014
Jun 30, 2014
Jun 23, 2014
Jun 12, 2014
Jun 08, 2014
Jun 08, 2014
Jun 08, 2014

ข่าวการศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา

เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 12 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ...
28 Jul 2014 08:53 - Super Userเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 12 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย

งานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ เป็นงานที่นิสิตนักศึกษาแพทย์ ทั้ง 22 สถาบันจะมาร่วมไขข้อสงสัย เกี่ยวกับแพทย์ ตั้งแต่การเตรียมตัวส [ ... ]

ม.ศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2558...
30 Jun 2014 08:48 - Super Userม.ศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาส [ ... ]

Other Articles