โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

The Demonstration School of Nakhon Pathom Rajabhat University

น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย ด้วยจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้น

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์โรงเรียน