โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กรุณาเลือกส่วนของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการ

รายละเอียดการรับเข้าศึกษาต่อ

- กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

- ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4

- ตรวจสอบแผนที่อาคารสอบ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน

- ประกาศผลสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน

- ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียน

คลิก »

หน้าหลักโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน ข่าวสารภายในโรงเรียน

คลิก »