รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กำหนดการ

รายละเอียด
เวลา
 
จำหน่ายใบสมัคร 20 พ.ย. - 21 ธ.ค. 2560

หน้าหลักโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน ข่าวสารภายในโรงเรียน

คลิก »

รับสมัครโดยตัวแทนโรงเรียน 18 ธ.ค. 2560
รับสมัครโดยตัวนักเรียน 19 - 22 ธ.ค. 2560
สอบประเมินสมรรถภาพ 20 ม.ค. 2561
ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2561
รายงานตัว รอประกาศ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561

รอผลการสอบ »

 

ติดต่อโรงเรียน

โทรศัพท์

    • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 034-109300 ต่อ 3625,3628
    • ฝ่าย วิชาการ โทรศัพท์ 034-109300 ต่อ 3631
    • โทรสาร 034109328

     

© 2018 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Made with love by @srakrn Update by @Someone