ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

November 18, 2015 1855

::: ประกาศ ::: การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559…

ข่าวการประกวดแข่งขันต่างๆ

MOS Olympic Thailand Competition 2016

November 30, 2015
บริษัท เออาร์ไอที เปิดเวที เพื่อผลักดัน และกระตุ้นให้เยาวชนได้พิสูจน์ทักษะทางด้านไอทีขึ้นภายใต้”โครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2016”…

ข่าวการศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโควตาช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2559...
30 Nov 2015 10:22 - Super User

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลจากโรงเรียนที่มีคุณภาพดีทั่วประเ [ ... ]

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559...
09 Nov 2015 07:10 - Super User

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำลังเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)  [ ... ]

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการเพชรนครินทร์...
28 Oct 2015 09:44 - Super User

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเพชรนครินทร์ เข้า [ ... ]

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน...
28 Oct 2015 09:34 - Super User

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรี [ ... ]