• 1

  .

 • 2

  .

 • 3

  .

 • 4

  .

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

September 26, 2016 5

กำหนดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม…
February 11, 2016 547

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แวะเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏครปฐม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แวะเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏครปฐม และฝากคำแนะนำในการดำเนินงานตามพระราชกระแสฯ…

ข่าวการศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา

สถาบันอาศรมศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบันฑิต และโครงการทุนการศึกษา ประจำปี 2560...
22 Jul 2016 02:33 - Super User

สถาบันอาศรมศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบันฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และมอบทุนการศึกษานักเรีย [ ... ]

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2560 ที่มีผลเรียนดี...
01 Jul 2016 09:55 - Super User

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รับสมัครนักเรีย [ ... ]

ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ...
15 Jun 2016 03:30 - Super User

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการทุนการศึกษาช้างเ [ ... ]