โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

The Demonstration School of Nakhon Pathom Rajabhat University

ท่านสามารถดูผลสอบ และกำหนดการการมอบตัวเข้าศึกษาได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ประกาศผลสอบ

โรงเรียนสาธิตฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเสมอมา

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ