• stnpru-in.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

November 24, 2014 23

ขอเชิญร่วมงาน "เปิดโลกวิศวกรรม 57" คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้าร่วมจัดงาน "เปิดโลกวิศวกรรม 57" ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-10…
November 24, 2014 37

โครงการค่ายโยธารุ่นเยาว์ คณะวิศวกรรมโยธา ม.เกษตรฯ กำแพงแสน

คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการค่ายโยธารุ่นเยาว์ขึ้นเพื่อแนะนำภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้กับนักเรียนในระดับชั้น…
November 17, 2014 49

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาตินวัตกรรมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ICIE2015

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาตินวัตกรรมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (The 2nd…
November 17, 2014 57

งาน CS Festival 2014 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะจัดโครงการ CS Festival 2014 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ ม.ปลาย…

ข่าวการประกวดแข่งขันต่างๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล:การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

November 24, 2014
สพฐ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกสังกัด ได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ…

การสอบแข่งขันโครงการ Physics battle ระดับชั้น ม.ปลาย

November 18, 2014
*คุณสมบัติ1.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-62.มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำว่า 3.003.มีความสนใจในวิชาฟิสิกส์เป็นพิเศษ…

การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา

November 18, 2014
การตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนวันที่ 3 ธันวาคม 2557เวลา 8.00-12.00…

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี พ.ศ.2557

November 18, 2014
เนื่องในโอกาส “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ.2557 นี้ ชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม…

ข่าวการศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา

โครงการเยาชนยูซีอี รุ่นเดือนเมษายน 2558 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา...
24 Nov 2014 03:57 - Super Userโครงการเยาชนยูซีอี  รุ่นเดือนเมษายน 2558 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา

โครงการเยาชนยูซีอี รุ่นเดือนเมษายน 2558 สอบชิงทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศอังกฤษ , นิวซีแลนด์ ,ออสเตรเลีย และแคนาดา  [ ... ]

ค่ายท้าทายความคิด...วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร...
11 Nov 2014 03:01 - Super Userค่ายท้าทายความคิด...วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดโครงการ "ค่ายท้าทายความคิด...วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งท [ ... ]

Other Articles