Copyright 2020 - .

นางสาวพรพิลาส พงษ์สุวรรณ ได้รับเหรียญทองแดง สอวน.ภูมิศาสตร์

นางสาวพรพิลาส พงษ์สุวรรณ

ได้รับเหรียญทองแดง สอวน.ภูมิศาสตร์

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

(The 1st Thailand Geography Olympiad 2018)

วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2561

ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

369624