นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ชนะเลิศเหรียญทอง ภาษาไทยเพชรยอดมงกุุฎ

Category: มุมเกียรติยศ
Published: Sunday, 17 December 2017 10:40
Written by Super User
Hits: 1104

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชนะเลิศเหรียญทอง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การแข่งขัน “ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ” ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

.

S  36995076 0