Copyright 2021 - .

ชาวสาธิตบริจาคเงินช่วย ตูน บอดี บอดี้สแลม สมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว

                ชาวสาธิตราชภัฏนครปฐมร่วมใจวิ่งรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับการวิ่งในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากสภานักเรียน นักเรียน อาจารย์และผู้อำนวยการโรงเรียน อยากจะมีส่วนร่วมก้าวคนละก้าวเล็กๆ วิ่งรับบริจาคเงินช่วย ตูน บอดี บอดี้สแลม สมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว รายได้ทั้งหมด 13,640 บาท และจะนำไปให้เมื่อขบวนเดินทางผ่านจังหวัดนครปฐม

200485