Copyright 2021 - .

ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมลงนามถวายพระพรกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เดินทางมาพร้อมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เพื่อลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง

159891

 

159893

 

159894

 

128251

 

159817