Copyright 2021 - .

ประกาศ งดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563

ประกาศ!


งดการเรียนการสอนที่โรงเรียน เป็นการเรียนการสอนออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดข้างเคียง เป็นระยะเวลา 3 วัน

ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563

 


หมายเหตุ : ติดตามประกาศจากทางโรงเรียนต่อไปในวันพรุ่งนี้ ส่วนเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ติดตามได้จากอาจารย์ประจำรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา

131462208 2698271613817007 416059670655886381 n