Copyright 2021 - .

ขอแสดงความยินดีกับ นายพรพิพัฒน์ แก้วเขียว ได้รับรางวัล"เหรียญทองแดง" จาก การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (TPhO)

ขอแสดงความยินดีกับ


นายพรพิพัฒน์ แก้วเขียว


นักเรียนชั้นม.6 ได้รับรางวัล"เหรียญทองแดง" จาก


การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (TPhO)

 

ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จ.นครราชสีมา
วันที่ 11-15 ธันวาคม พ.ศ.2563

Credit : อาจารย์ฝ้าย