Copyright 2021 - .

ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ มอบเจลล้างมือให้กับทางโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

อาจารย์สุพรรณ ศรีทองเกิด รอง ผอ.

รับมอบเจลล้างมือ

จำนวน 510 ขวด จากศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ 

7001