Copyright 2021 - .

พิธีมอบเกียรติบัตรและเสื้อสามารถแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเสื้อสามารถแสดงความยินดี

กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

119292134 3307245196026551 7615597734069098982 o

 

เครดิต ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มรน.