Copyright 2021 - .

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ร้อยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค์ราชันย์”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ร้อยดวงใจราชภัฏทั่วธานี เทิดพระบารมีองค์ราชันย์” โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

อธิการบดีและผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง นักเรียน นักศึกษา

และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Credit ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครปฐม PR NPRU