Copyright 2021 - .

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

นักเรียนชั้น ม.5


ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี


วันที่ 15-17 มกราคม 2563

 

 

ผู้ถ่ายรูป เฟส : Sci Satit NPRU, สตางค์