Copyright 2020 - .

การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์

การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์”


ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2562
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

มีชนิดกีฬาและประเภทกีฬา 12 ประเภทประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส หมากรุก หมากล้อม หมากฮอส และกรีฑา

มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 13 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7. โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10. โรงเรียนมัธยมวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


 

 

เครดิต ภาพถ่าย #starjoke20,facebookกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 - ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์