Copyright 2020 - .

รร.สาธิตราชภัฏนครปฐมไปช่วยทำกิจกรรมให้กับรร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

รร.สาธิตราชภัฏนครปฐม นำโดย
อาจารย์สุพรรณ ศรีทองเกิด
ไปช่วยทำกิจกรรมในโครงการ
Teacher training in English camp
ให้กับ รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

โดยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไปช่วยจัดกิจกรรมตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก


วันที่ 10 ตุลาคม 2562