Copyright 2020 - .

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (พระสงฆ์ 18 รูป)
พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย


ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 06.30 - 12.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวรสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม