Copyright 2020 - .

รร.สาธิตราชภัฏนครปฐมไปทำโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองให้กับ รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

รร.สาธิตราชภัฏนครปฐมไปทำโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองให้กับ

รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

โดยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไปช่วยจัดกิจกรรมตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

 

ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2


วันที่ 28 เมษายน 2562