โครงการอบรมลูกเสือเนตรนารีรุ่นใหญ่

Category: ภาพข่าวกิจกรรม
Published: Monday, 11 March 2019 14:51
Written by Super User
Hits: 219

โครงการอบรมลูกเสือเนตรนารีรุ่นใหญ่


กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีจัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ถูกกำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและศรัทธาในความดี มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยซึ่งมีความเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย ต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมจิตอาสาตลอด โดยจัด

ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2562


View the embedded image gallery online at:
http://st.npru.ac.th/index.php/sample-sites/2014-06-09-03-30-57/479-2019-03-20-07-52-19?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeId9ef128cc0c