Copyright 2020 - .

การแข่งขันกีฬาภายใน “กีฬาสี” ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “กีฬาสี” ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2561 จัดพิธีเปิดการแข่งขัน ณ อาคารยิมเนซียม โดยขบวนพาเหรดนักเรียนทุกระดับชั้นโดยเริ่มเดินจากลานหน้าเสาธง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด มีการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล เปตอง บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล หมากกระดาน การแข่งขันกองเชียร์ เพื่อการสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา ความพยายาม ความตั้งใจ สร้างมิตรภาพ ความรัก ความสามัคคีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง เป็นการปูพื้นฐานนิสัยการทำงานเป็นทีมให้แก่นักเรียน


Credit ผู้ถ่ายรูป อาจารย์สุพรรณ ศรีทองเกิดและอาจา่รย์นะวัตตะพล