Copyright 2020 - .

"ถวายเทียนพรรษา" เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

"ถวายเทียนพรรษา" เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา”
ในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561

นำโดยอาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

Credit ผู้ถ่ายรูป อาจารย์นะวัตตะพล สายทองและฝ่ายโสตฯ