Black Ribbon
Copyright 2017 - .
Display # 
Title Author Hits
กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย Written by Super User 10
พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปี 2560 Written by Super User 166
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๖ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ Written by Super User 148
กีฬาสีสาธิต ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 312
โครงการค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User 335
โครงการอบรมจากพระธรรมทูต ประจำปี 2560 Written by Super User 340
การอบรมเรื่อง "เรียนรู้ประชาธิปไตย : เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในโรงเรียน" Written by Super User 352
นักเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม Written by Super User 246
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ Written by Super User 257
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 Written by Super User 261