Copyright 2022 - .
Display # 
Title Author Hits
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯมอบของขวัญปีใหม่ให้นักเรียน Written by Super User 42
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้ามาศึกษาดูงาน​ศึกษา​แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​แนว​ทางการ​พัฒนา​คุณภาพ​ทาง​การศึกษา​ Written by Super User 19
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯเข้าร่วมประกวดออกแบบลวดลายผ้ากับสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม Written by Super User 53
มาตราการใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจโควิท-19 ให้นักเรียน บุคลากร อาจารย์ทุกคนในโรงเรียน Written by Super User 105
เปิดเทอม2ปีการศึกษา2654 วันแรก 1 พศจิกายน 2564 Written by Super User 174
งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Written by Super User 95
สาธารณสุขจังหวัดมาตรวจโรงเรียน ตรวจความพร้อมในการเปิดเรียน ตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดนครปฐม Written by Super User 69
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ตรวจความพร้อมในการเปิดเรียน Written by Super User 69
รายชื่อนักเรียนคะแนนคะแนนสูงสุดตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 443
รายชื่อนักเรียนคะแนนคะแนนสูงสุดตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 368