โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2018

Category: ข่าวการประกวดแข่งขันด้านต่างๆ
Published: Tuesday, 18 December 2018 13:18
Written by Super User
Hits: 830

Concept Paper

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการThailand ICT Youth Challenge 2018 มีระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมีนาคม 2562

เป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทย ในการก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องมีทักษะในเรื่องของการใช้ Digital Technology และ การสื่อสาร (Communication) และการสร้างสรรค์นวัตกรรม Creativity เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้แสดงศักยภาพในทักษะเหล่านี้อย่างเต็มที่  โดยจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็น Digital Content ทั้ง Power point, Short Film, และ Mobile App  โดยใช้จินตนาการการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งจะเป็นโจทย์ให้กับเยาวชนไทยสำหรับการฝึกใช้ทักษะในด้านต่าง ๆ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว ทางสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) ในนามผู้จัดงาน ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการฯไปยังคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน และร่วมส่งใบสมัครและผลงานเข้าประกวด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนันทิดา เหลืองสุวรรณโทร 02-661-7750 ( ต่อ 221 ,222 ) แฟกซ์ 02-661-7757อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook : Thailand ICT Youth Challenge  และwww.thictyouth.com

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.thictyouth.com/register