รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Published: Thursday, 02 May 2019 00:40
Written by Super User
Hits: 542
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม