เชิญสมัครเดินวิ่ง เทิดพระเกียรติและนำรายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Published: Thursday, 02 August 2018 08:29
Written by Super User
Hits: 443

สมาคมศิษย์เก่า

ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เชิญสมัครเดินวิ่ง เทิดพระเกียรติและนำรายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.npru.ac.th/nprurunning