Copyright 2019 - .

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน 2017 National Public Speaking Competition

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน 2017 National Public Speaking Competition จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 64 คน