• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2019 - .

ภาพข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

August 02, 2018 126

เชิญสมัครเดินวิ่ง เทิดพระเกียรติและนำรายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ

สมาคมศิษย์เก่า ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชิญสมัครเดินวิ่ง เทิดพระเกียรติและนำรายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ…
April 17, 2018 307

ช่วยกันโหวต ศิษย์เก่าชาวสาธิตฯ

ชาวสาธิตฯช่วยกันโหวต ให้กับ นายภาสกร จันทร์ฉาย ผู้เข้าแข่งขัน FameLab Thailand 2018 ด้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง 28 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น.…
October 18, 2017 12091

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2561

การรับนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4…

ข่าวการประกวดแข่งขันต่างๆ

โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2018

December 20, 2018
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)…

ข่าวการศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา

สถาบันอาศรมศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบันฑิต และโครงการทุนการศึกษา ประจำปี 2560...
22 Jul 2016 02:33 - Super User

สถาบันอาศรมศิลป์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบันฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และมอบทุนการศึกษานักเรีย [ ... ]