• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2019 - .

ภาพข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

May 02, 2019 378

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์…
April 23, 2019 291

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์…
April 01, 2019 478

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์…
February 11, 2019 334

ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะและปฏิบัติบูชาพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา…
February 10, 2019 199

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่…