• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2020 - .

ภาพข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

July 09, 2020 59

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาชีววิทยา

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาชีววิทยา สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดาวโหลดใบสมัคร…
June 30, 2020 90

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์

เอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง คลิกที่นี่
June 20, 2020 587

QR Code สำหรับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1 และม.4

ประกาศ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 สามารถแอดไลน์ผ่าน QR Code เข้ากลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเรียน…
June 19, 2020 1721

รายชื่อนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามรายชื่อและห้องเรียน