• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2021 - .

ข่าวประชาสัมพันธ์

January 05, 2021 54

การดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน สำนักงาน และบริเวณรอบโรงเรียนสาธิตฯ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน สำนักงาน และบริเวณรอบโรงเรียนสาธิตฯ…

ภาพข่าวกิจกรรม