• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2021 - .

ข่าวประชาสัมพันธ์

November 01, 2021 950

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความประสงค์รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565…
October 28, 2021 170

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง คลิกที่นี่

ภาพข่าวกิจกรรม