• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2020 - .

ข่าวประชาสัมพันธ์

April 03, 2020 321

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคอมพิวเตอร์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์…
April 03, 2020 1010

ขั้นตอนการส่งเอกสารสำหรับนักเรียนใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวรอบ 2

ขั้นตอนการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Google Form 1.…
April 03, 2020 553

คู่มือการรายงานตัวรอบ 2 ผ่านระบบออนไลน์(Google Form)

คู่มือการรายงานตัวรอบ 2 ผ่านระบบออนไลน์(Google Form)

ภาพข่าวกิจกรรม