รวมจดหมายข่าวทั้งหมด
  ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2566      ฉบับเดือนตุลาคม 2566    ฉบับเดือนกันยายน 2566   ฉบับเดือนสิงหาคม 2566

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       [11 - 08 - 2023] ประกาศงดการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม 2566 
       [03 - 08 - 2023] ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2566  
       [20 - 07 - 2023] ประกาศการหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 
       [27 - 06 - 2023] [ฝ่ายแนะแนว] กำหนดการ TCAS67 

ข่าวรอบรั้ว DSNPRU

ภาพข่าวและกิจกรรม