• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2020 - .

ภาพข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

August 13, 2020 129

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาชีววิทยา

เอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง คลิกที่นี่
July 09, 2020 269

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาชีววิทยา

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาชีววิทยา สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดาวโหลดใบสมัคร…
June 30, 2020 223

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์

เอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง คลิกที่นี่
June 20, 2020 686

QR Code สำหรับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1 และม.4

ประกาศ ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 สามารถแอดไลน์ผ่าน QR Code เข้ากลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเรียน…