• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2019 - .

ภาพข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

February 11, 2019 78

ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะและปฏิบัติบูชาพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา…
February 10, 2019 34

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่…
January 23, 2019 45

ประกาศการรับสมัครนักเรียน อายุ 2 - 4 ปี ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศการรับสมัครนักเรียน อายุ 2 - 4 ปี ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่…