• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2020 - .

ภาพข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

November 13, 2019 142

ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ปี 2563

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
November 07, 2019 69

Young Materials Innovator Camp 19

Young Materials Innovator Camp 19 ค่ายเพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพและงานวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มาทดลองทำ lab ร่วมกับพี่ปริญญาตรี โทและเอก…
May 02, 2019 583

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์…
April 23, 2019 425

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์…