Copyright 2021 - .

"ถวายเทียนพรรษา" เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา”


ในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563

 

นำโดยอาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน

พร้อมคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะครู

และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา

เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว

 

Credit ผู้ถ่ายรูป คณะกรรมการนักเรียน