โครงการสานสัมพันธ์สายใยรวมใจสาธิต

Category: ภาพข่าวกิจกรรม
Published: Thursday, 18 April 2019 09:11
Written by Super User
Hits: 239

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรวมใจสาธิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

View the embedded image gallery online at:
http://st.npru.ac.th/index.php/sample-sites/2014-06-09-03-30-57/488-2019-04-19-02-17-34?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeIdfb8e19fe2b