เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

Category: ภาพข่าวกิจกรรม
Published: Thursday, 14 February 2019 08:03
Written by Super User
Hits: 186

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ โรงเรียนจึงมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

View the embedded image gallery online at:
http://st.npru.ac.th/index.php/sample-sites/2014-06-09-03-30-57/473-2562?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeIdb3db540abc