Copyright 2019 - .

พิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

จัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561


ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ

 

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.


 

เครดิตรูปภาพ : ฝ่ายโสตฯ สาธิต มรน. และ