Copyright 2020 - .

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10

งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10


วันที่ 25 กรกฏาคม 2561
ณ ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Credit ผู้ถ่ายรูป อาจารย์ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม