Copyright 2018 - .

วันมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

วันมอบดอกไม้
เพื่อนพี่น้องชาวสาธิตทุกคนร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.3 และม.6

เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561