ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Published: Tuesday, 23 April 2019 00:40
Written by Super User
Hits: 367
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานอาจารย์ รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม