ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประเมินสมรรถภาพ

และเลขที่นั่งสอบ ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564


ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถภาพ

ทางการเรียนนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564


1. ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องกรอกข้อมูล แบบคัดกรองข้อมูลผู้เดินทาง

เข้าสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตาม

มาตรการการเดินทางระหว่างพื้นที่ควบคุมสูงสุดและจังหวัด

นครปฐม ตามลิงค์ : https://forms.gle/w1xaC7sL8SG9eYvWA


2. ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน

นักเรียนเข้าใหม่ตามลิงค์ในหน้าสุดท้ายของแบบฟอร์ม


3. แก้ไขข้อมูลนักเรียนติดต่อฝ่ายวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์

034-109-300 ต่อ 3631 ในวันและเวลาราชการ


4. สำหรับสนามสอบจังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศสถานที่สอบ

ให้ทราบภายหลัง กรุณาติดตามประกาศบนหน้าเว็บไซต์

รายละเอียดการรับเข้าศึกษาต่อ

กำหนดการ ประกาศ และตรวจสอบแผนที่อาคารสอบ

คลิก »

หน้าหลักโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน ข่าวสารภายในโรงเรียน

คลิก »