ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่อยู่

85 หมู่ 3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์

  • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 034-109300 ต่อ 3625,3628
  • ฝ่าย วิชาการ โทรศัพท์ 034-109300 ต่อ 3631
  • โทรสาร

    034109328