การรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตฯ มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ประสงค์สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน

กำหนดการ

รายละเอียด เวลา
จำหน่ายใบสมัคร 21 พ.ย. - 23 ธ.ค. 2559
รับสมัครโดยตัวแทนโรงเรียน 19 ธ.ค. 2559
รับสมัครโดยตัวนักเรียน 20 - 23 ธ.ค. 2559
สอบประเมินสมรรถภาพ 21 ม.ค. 2560
ประกาศผลสอบ 30 ม.ค. 2560
รายงานตัว 7 ก.พ. 2560

ประกาศรับสมัคร

คลิก »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ม.1 »     ม.4 »

ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน

ม.1 »     ม.4 »

ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียน

ม.1 »     ม.4 »