การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตฯ มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ประสงค์สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

กำหนดการ

รายละเอียด เวลา
จำหน่ายใบสมัคร 19 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2561 (เวลา 09.00-16.00) และ 28 ธ.ค. 2561 ( เวลา 09.00-12.00 เท่านั้น)
รับสมัครโดยตัวแทนโรงเรียน 24 ธ.ค. 2561 (เวลา 09.00-12.00)
รับสมัครโดยตัวนักเรียน

25 - 27 ธ.ค. 2561 (เวลา 09.00-12.00)และ

28 ธ.ค. 2561 ( เวลา 09.00-12.00 เท่านั้น)

สอบประเมินสมรรถภาพ 19 ม.ค. 2562
ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2562
รายงานตัว --

ประกาศรับสมัคร

รายละเอียด ม.1 »     รายละเอียด ม.4»

ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน

รอผลการสอบ »     

ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียน

รอประกาศ »   

หน้าหลักโรงเรียน

คลิก »