กำหนดการ

รายละเอียด เวลา
จำหน่ายใบสมัคร

1 - 11 ก.พ. 2564 (เวลา 09.00-16.00 น.) และ 12 ก.พ. 2564 ( เวลา 09.00-12.00 น.เท่านั้น)

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

รับสมัครโดยตัวแทนโรงเรียน 8 ก.พ. 2564 (เวลา 09.00-12.00 น.เท่านั้น)
รับสมัครโดยตัวนักเรียนหรือผู้ปกครอง

9 - 12 ก.พ. 2564 (เวลา 09.00-12.00 น.เท่านั้น)

ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบ 23 ก.พ. 2564 (ทางเว็บไซต์โรงเรียน)
สอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน 27 ก.พ. 2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 27 มีนาคม 2564
ประกาศผลสอบ ภายในเมษายน 2564 (ทางเว็บไซต์โรงเรียนและทางเฟสบุ๊คโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
รายงานตัว จะประกาศให้ทราบในวันประกาศผลสอบ

หน้าหลักโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน ข่าวสารภายในโรงเรียน

คลิก »