การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตฯ มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ประสงค์สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน

กำหนดการ

รายละเอียด เวลา
จำหน่ายใบสมัคร 20 พ.ย. - 21 ธ.ค. 2560
รับสมัครโดยตัวแทนโรงเรียน 18 ธ.ค. 2560
รับสมัครโดยตัวนักเรียน 19 - 22 ธ.ค. 2560
สอบประเมินสมรรถภาพ 20 ม.ค. 2561
ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2561
รายงานตัว --

ประกาศรับสมัคร

รายละเอียด »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ม.1 »     ม.4 »

ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน

รอผลการสอบ »     

ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียน

รอประกาศ »